ตำบลบ้านโพนได้รับการประกาสจัดตั้งยกฐานนะจากสภาตำบลบ้านโพนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 18 คน ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน เป็นเทศบาลตำบลบ้านโพน .

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง      ทิศเหนือ ติดกับเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

                              ทิศใต้ ติดกับตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว และตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

                              ทิศตะวันออก ติดกับตำบลโคกสูง และตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

                              ทิศตะวันตก ติดกับตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

เนื้อที่ - ประมาณ 105 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 65,625 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูง เหมาะสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำห้วยชิ , ลำห้วยเชียงสือ , บึงคัน (บึงสะพาน) , ห้วยดินดาก , ห้วยสีทน , ห้วยแอด – ห้วยแฮด , ห้วยแสนตอ , ห้วยกุดพง , ลำน้ำก่ำ , ห้วยอั้ง , ห้วยกบน้อย , ห้วยวังหิน , ห้วยเม็ก , ลำห้วยไหล่ , ห้วยนางเลิง , หนองนางเลิง , บึงกลาง และหนองกรองทอง

จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่ บ้าน ดังนี้ หมู่ที่  1 อ้อมแก้ว หมู่ที่ 2 โพนน้อย  หมู่ที่ 3 ปู่พึ้ม   หมู่ที่ 4 โพนใหญ่    หมู่ที่ 5 วังปลาเซือม    หมู่ที่ 6 นาจาน    หมู่ที่ 7 อ้อมแก้วน้อย หมู่ที่ 8 ใหม่ไชยา   หมู่ที่ 9 นาจานใหม่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

1017374
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
303
971
303
1008118
2943
53630
1017374

Your IP: 172.70.93.48
2023-12-03 04:13