คณะผู้บริหาร


นายวิทยา  ทิพสุวรรณ์

 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน

 โทรศัพท์ 08-9528-2090

      

  นายอาจภวิศร์  อินธิแสง  

 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน

  

   นายศิวาวุธ คึมยะราช         

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน                                        

      

 นายสมพร  อุปครุฑ

 เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน

 

 นางเจริญลักษณ์  ปัญญาประชุม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล


นายบุญถนอม พิมพ์มีลาย

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโพน

นายบุญเรือง อุปคิ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโพน

นายชัยวัช เวชกามา

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านโพน

นายประมาณ ฮ่มป่า

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสุวรรดี ศรีจุมลาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอุริดร์ ไชยฮัง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายปาจิตร เครือวาคำ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

 

นายรุ่งนิรันย์ พิพิทธภัณฑ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

นายชัยณรงค์ ใยวังหน้า

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายนิพนธ์ พาระแพง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายประยงค์ บุตรโคษา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายจวน กันโฮมภู

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page