เทศบาลตำบลบ้านโพน นำโดยท่านนายกสมหวัง  ใยวังหน้า 

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมทอดกฐิน ประจำปี 2564

ณ วัดธรรมาบูรพาราม บ้านนาจาน หมู่ที่ 6 ต.บ้านโพน 

อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร  เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่น

อันดีงาม ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน

สืบมา

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพน ได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยปฏิบัติตามาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านการประเมิน ตามมาตรการ  thai  stop covid plus  

 

เทศบาลตำบลบ้านโพนได้กำหนดการจัดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมสืบสาน่ประเพณีท้องถิ่น "กิจกรรมประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยการจัดงานประสานกับชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ทุกภาคส่วน มีกิจกรรมการประกวด กระทงประเภทสวยงาม(เน้นวัสดุจากธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) การประกวดฟ้อนรำพื้นบ้าน

จำนวนผู้เข้าชม

1403968
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1255
4318
1255
1382587
46672
65854
1403968

Your IP: 162.158.170.167
2024-05-19 09:57