คณะผู้บริหาร


นายวิทยา  ทิพสุวรรณ์

 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน

      

  นายภวิศร์  อินธิแสง  

 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน

  

   นายศิวาวุธ คึมยะราช         

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน                                        

      

 นายสมพร  อุปครุฑ

 เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน

 

 นางเจริญลักษณ์  ปัญญาประชุม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล


นายบุญถนอม พิมพ์มีลาย

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโพน

นายบุญเรือง อุปคิ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโพน

นายชัยวัช เวชกามา

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านโพน

นายประมาณ ฮ่มป่า

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสุวรรดี ศรีจุมลาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอุริดร์ ไชยฮัง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายปราจิตร เครือวาคำ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

นางวิจิตรา เตรือตาแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

นายรุ่งนิรันย์ พิพิทธภัณฑ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

นายชัยณรงค์ ใยวังหน้า

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายนิพนธ์ พาระแพง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายประยงค์ บุตรโคษา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายจวน กันโฮมภู

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page